Centrum

 Đặc biệt nhiều vitamin B hơn cho xương chắc hơn.
Giúp cơ thể tăng cường miễn dịch, năng lượng, giúp hấp thụ trao đổi chất , chuyển hóa chất dinh dưỡng, sức khỏe cho toàn bộ cơ thể.